Skip to main content.

Univar Academy hjälper dig att bli bättreJune 20, 2018

Genom det nya kursupplägget Univar Academy kan Univars kunder få omfattande kurser som bidrar till ökad teknisk kompetens hos anställda och ökad affärseffektivitet.

De flesta företag har behov av kurser i olika former på ett eller annat sätt – oavsett om det är verkstadsanställda som behöver uppdatera sina tekniska kunskaper, säljare som kan dra nytta av bättre metoder eller ledningen som behöver verktyg för att öka den totala affärseffektiviteten.

Med Univar Academy erbjuder Univar nu sina kunder kurslösningar skräddarsydda för sina specifika behov – vare sig de är tekniska eller affärsmässiga.

– Vi vill hjälpa våra kunder att utvecklas ytterligare. – Om de lyckas lyfta sin verksamhet, kommer de också att vara positivt för oss, säger Morten Hersoug, chef för affärsutveckling i Norden vid Univars smörjmedelsavdelning.

Han förklarar att den tekniska delen, som utvecklats i samarbete med Bosch Automotive och deras kursledare, redan är redo för utbyggnad i hela Skandinavien. Den andra delen som handlar om affärsutveckling i dess bredaste bemärkelse är klar på danska och att det bara är nödvändigt att anpassa den till de lokala marknaderna.

– Vi är övertygade om att det är viktigt att det anpassas till den lokala marknaden och därför väljer vi att vänta istället för att starta något på engelska eller danska på den övriga skandinaviska marknaden. Men vi hoppas kunna få allt på plats under 2018, säger han.

Exempel på kurser inom affärsutveckling och ledning inkluderar moduler som produktionsoptimering, online-strategier, återförsäljning och medarbetarnas tillfredsställelse. Kurserna måste omfatta ett brett spektrum av områden, men allt är inte relevant för alla kunder.

– Vi har en samling kurser, och tanken är att vi kommer att slå oss ner med varje kund för att hitta deras behov och ta reda på var behovet finns. Det kommer givetvis att variera mycket baserat på både bransch och affärsmodell, men ett antal av de kurser vi erbjuder är universella, säger Hersoug.

Han pekar också på det faktum att detta kommer att vara ett kostnadseffektivt sätt för företagen att bedöma sina anställda. Till skillnad från rent kommersiella företag kommer Univar att göra detta för att hjälpa kunderna vidare – något som kommer att bli en win-win-situation för båda parter.

– Tanken är att detta ska vara kostnadsneutralt för oss, men att det också kommer att bidra till ökade intäkter från våra kunder. Om de kan öka effektiviteten med tio procent eller minska sjukfrånvaron med fem procent blir det positivt för alla parter, avslutar han.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyra gånger per år skickar vi ut vårt e-nyhetsbrev som innehåller spännande produktnyheter och reportage om våra kunder inom smörjmedelsindustrin.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.